Cool Store, Pharmacy Store (GSP)
Dary Cool Store

Type: Design & Build

Owner: Trang Corporation (Vietnam & Australia)

Address: Lô D4, Đường N1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TPHCM

Scope: 6,500 m2

Standart: GSP

Period: 2015

GSP Standard Pharmacy Cool Store - Viet Ha

Type: Construction

Owner: Viet Ha Pharmacy Corporation

Address: Plot 2B, Street No. 2, Long Hau IP, Can Giuoc District, Long An Province

Scope: 6,000 m2

Standart: GSP

Period: 2008