Kỹ sư QS

Department
Project Management
Work location
Hồ Chí Minh
Working form
Toàn thời gian
Number of vacancies
2
Degree
Cao đẳng/Đại học
Gender
Nam
Age limit
23-35
Description
 • Thực hiện bóc tách khối lượng, tính toán khối lượng vật tư thi công cho từng giai đoạn của dự án.
 • Lập kế hoạch cung ứng vật tư theo tuần, tháng cho dự án.
 • Đọc bảng vẽ và triển khai bảng vẽ cho các đơn vị thầu phụ, tổ đội thi công.
 • Giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trường.
 • Kiểm tra công tác thi công của các đơn vị thầu phụ, tổ đội căn cứ vào bảng vẽ, khối lượng thực tế,…. theo định kỳ và đột xuất.
 • Thực hiện công tác nghiệm thu: nội bộ, với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.
 • Xác nhận khối lượng, hạng mục đã được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng tháng của các đơn vị thầu/ tổ đội thi công.
 • Kiểm soát các hoạt động cung cấp vật tư: Khối lượng, chất lượng vật tư và thời gian giao nhận so với kế hoạch cung ứng.
 • Trình mẫu cho chủ đầu tư và đi thí nghiệm.
Skills
 • Nam, sức khỏe tốt.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và các chuyên ngành liên quan
 • Kinh nghiệm: Trên 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
 • Tin học văn phòng cơ bản, AutoCad.
 • Ưu tiên biết Vẽ shopdrawing
» Candidate information :
Or apply your CV
Male Female