Tin chính sách phúc lợi

CHÍNH SÁCH VÀ PHÚC LỢI
22/08/2017
Chính sách các ngày Lễ, Tết trong năm: Tết dương lịch 1/1 Tết nguyên đán Lễ chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 Lễ Quốc khánh 2/9