TIN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ ba, 22/08/2017, 15:37 GMT+7
TIN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

TIN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban Giám đốc công ty luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. 
Với phương châm: coi đào tạo là yếu tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, công ty luôn tạo cơ hội cho các nhân viên được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển thông qua công việc. 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban Giám đốc công ty luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. 
Với phương châm: coi đào tạo là yếu tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, công ty luôn tạo cơ hội cho các nhân viên được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển thông qua công việc. 
Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của công ty.
TAG: