Warehouse
DỰ ÁN NHÀ KHO LOGISTIC - KCN NHƠN TRẠCH II, ĐỒNG NAI

Owner: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Address: Lô X, Đường số 6, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Phú, Đồng Nai

Scope: Thiết kế và Thi công xây dựng

Period: 2022

Type: 20.000 m2

GROUND GRANULATED BLAST FURNACE SLAG STORAGE PROOJECT - VIETNAM GS INDUSTRY (VGSI)

Owner: VIETNAM GS INDUSTRY PILES

Address: Phu My 3 Industrial Park, Phuoc Hoa Ward, Ba Ria-Vung Tau Province, Vietnam

Scope: 8 silo - 4000 ton

Period: 2021

Type: Main contractor

FACTORY AND WEREHOUSE - RITA VO LTD.,

Owner: SCHINDLER VIETNAM CO.LTD

Address: Lot C16A-3&4, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Scope: 10,807 m2

Period: 2021

Type: Main contractor

WAREHOUSE AND ASSOCIATED CAI LAN OILS AND FATS INDUSTRIES COMPANY

Owner: SCHINDLER VIETNAM CO.LTD

Address: Lot C18-C24, Hiep Phuoc Industrial Park, Hiep Phuoc Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Scope: 46.700 m2

Period: 2021

Type: Main contractor

VINH THANH 3 FERTILIZER PACKAGING FACTORY

Owner: VINH THANH COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Period: 2018

Type: Design & Build contractor

Plot S10 & S11 Warehouse

Owner: Long Hau Corporation (Vietnam)

Address: Plot S10 & S11, Tan Lap Long Hau, Long Hau IP, Can Giuoc District, HCMC

Scope: 4,775 m2

Period: 2016

Type: Main contractor

Vinh Thanh Fertilizer Packaging Factory

Owner: Vinh Thanh Co., Ltd (Vietnam)

Address: Plot N-10A, Street No 5, Long Hau IP extension, Can Giuoc District, Long An Province

Scope: 10,000 m2

Period: 2011

Type: Design & Build contractor

Connell Bros. Warehouse

Owner: Connell Bros. Co., Ltd. (America)

Address: 189/8 Le Hong Phong, Tan Phuoc, Tan Binh Ward, Di An Town, Binh Duong Province

Scope: 4,000 m2

Period: 2015

Type: Design & Build contractor