Nhân viên HSE ( An toàn lao động)

Department
Site Management
Work location
Hồ Chí Minh
Working form
Toàn thời gian
Number of vacancies
1
Degree
Cao Đẳng/Đại học
Gender
Nam
Salary
Thỏa thuận
Description
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý, kỹ thuật đấu thầu ATLD
- Thuyết trình biện pháp ATLD đấu thầu.

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của BCHCT:

+ Kiểm soát hồ sơ nhân công và máy móc thiết bị đầu vào.

+ Kiểm tra việc tuân thủ An toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các dự án được phân công,các biển báo AT tại công trình
+ Nhắc nhở, lập biên bản những trường hợp vi phạm ATLĐ
- Đào tạo, hướng dẫn an toàn lao động cho các công nhân đầu vào, công nhân thuyên chuyển qua hạn mục công việc khác.
- Tool box meeting và hướng dẫn ATLĐ định kỳ theo quy định tại công trường
- Làm biên bản hiện trường khi xảy ra sự cố.
- Đánh giá rủi ro, biện pháp an toàn thi công tại công trình
- Lập báo cáo định kỳ hàng ngày, tuần, tháng về An toàn lao động.
- Tổng hợp và báo cáo các sự vụ liên quan đến HSE
Skills

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng lập kế hoạch

Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo

Kỹ năng giao tiếp

Giải quyết vấn đề

Your interests

Được hưởng quyền lợi cho luật quy định

Thưởng lễ cuối năm

» Candidate information :
Or apply your CV
Male Female